PODMIENKY

REZERVÁCIE

Predbežná rezervácia

  • Predbežné rezervácie pre zimnú sezónu 2021 môžu byť potvrdené po 31.6.2020
  • Predbežné rezervácie pre hlavnú letnú sezónu 2021 môžu byť potvrdené po 1.11.2020
  • Predbežná rezervácia trvá 4 týždne / ak nie je robená 4 týždne pred nástupom na pobyt/
  • Od potvrdenia predbežnej rezervácie má klient povinnosť do konca platnosti predbežnej rezervácie zaplatiť zálohovú čiastku JEKE SK vo výške 50 EUR/ osobu
  • Minimálny počet pre zimné pobyty je 20 osôb. / pre Rakúsko – Schladming je minimum 15 osôb
  • Minimálny počet pre letné pobyty je 15 osôb

Definitívna rezervácia

  • Po uplynutí predbežnej rezervácie, v prípade ak je zaplatená záloha JEKA SK potvrdí definitívnu rezerváciu a začnú plynúť storno podmienky určené pre jednotlivé destinácie. JEKA SK si vyhradzuje právo neudeliť definitívnu rezerváciu, ak počet účastníkov klesol oproti predbežnej rezervácii o 25 percent
  • Pre zimné pobyty / neplatí pre Rakúsko Schladming
  • Konečný počet pre destinácie s vlastnou prípravou jedla bude akceptovaný najneskôr 1 týždeň pred nástupom na pobyt.

Výber ubytovacích domov

Všeobecné pravidlo:
Skupina môže požiadať o konkrétny dom, ak dosiahne MINIMÁLNU kapacitu požadovanú pre vybraný dom. Skupine nikdy nebude umožnené zarezervovať si dom pod minimálny požadovaný počet, aj keď bude súhlasiť s úhradou dodatočných nákladov. Požadované domy budú potvrdené iba v súlade s uvedeným harmonogramom.

Zimná sezóna
Akúkoľvek požiadavku na dom je možné potvrdiť až po 30. septembri predchádzajúceho roka. Rezervácie mimo sezóny – dom je možné potvrdiť pri rezervácii.

Letná sezóna – júl a august (iba Rakúsko – júl)
Je možné potvrdiť až po 1. februári toho istého roku. predbežná lehota po splatnosti – ak ešte nie je zrušená – stratí voľbu priority domu. Pri potvrdení je potrebné znovu požiadať o výber domu, počet spomenutých osôb sa musí rovnať prijatým vkladom a dosiahnuť minimálne požadované minimum zvoleného domu. v prípade, že skupina nedosiahne požadované minimum, potom má JEKA SK právo fakturovať príslušné storno poplatky alebo pridelí skupine iný dom, výber závisí iba od rozhodnutia JEKA SK.